Het schip

In 1906 legden vaklieden van de Rijkswerf te Amsterdam de kiel van de stoere stalen botter. Als zeilschip in dienst gesteld bij het Loodswezen als afhaal- en peilbotter, kreeg ze de naam  “Botter nr. 1”. Ze zeilde dienstdoende loodsen van en naar hun kruispost in het 1e district ‘Het Friesche Zeegat en Eems.’

Loodsen die een schip van de haven buitengaats hadden gebracht werden door de Noordzeebotter van het zeeschip afgehaald. In 1918 werd een tweecilinder 44 pk-motor ingebouwd. Vervolgens voer ze verder onder de naam “Motorbotter Nr. 1”.

In 1946 kreeg de botter een nieuwe bestemming binnen het Loodswezen. Als peilschip en betonningsvaartuig ging ze onder haar nieuwe naam “Texelstroom” te werk in het 3e District: Texel-Den Helder. Tijdens haar professionele leven tot 1958 werd ze ingezet in vijf van de zes Nederlandse loodsdistricten. Het merendeel van de tijd deed ze dienst tussen Texel en Den Helder. Eerst van 1914 tot 1922. Later van 1936 tot 1952.


Vanaf de uitdienststelling bij het loodswezen in 1959 is de bijzondere botter in particulier bezit geweest. Sinds 1999 is de oude nog varende loodsbotter eigendom van de Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom.

© Klaas Wiersma